Funderingar

Funderingar

Tro det ...

Kost & hälsaPosted by Karin Klevenstål 18 Jul, 2011 10:53

"Övergången för runt 10 000 år sedan från att jaga och samla ihop maten till att odla den ledde till sämre hälsa och kortare människor. Det gäller oavsett var i världen övergången skedde, och vilka grödor som odlades."

De första bönderna var kortare och sjukare än sina nomadiserande förfäder

  • Comments(0)//funderingar.klevenstal.se/#post666